Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Zásady ochrany osobních údajů

 • Zásady ochrany osobních údajů

 • Bezpečnost jasu
Osobní údaje a online transakce kreditní kartou poskytnuté na webových stránkách jsou přenášeny prostřednictvím zabezpečeného serveru. Jsme odhodláni nakládat s vašimi osobními údaji s vysokými standardy bezpečnosti informací. Přijímáme vhodná fyzická, elektronická a správní opatření k zachování bezpečnosti a přesnosti shromažďovaných osobně identifikovatelných údajů, včetně omezení počtu lidí, kteří fyzicky přistupují k našim databázovým serverům, a přijímání elektronických bezpečnostních systémů a ochrany heslem, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Naše webové stránky používají šifrovací technologii, jako je Secure Socket Layer (SSL), k ochraně vašich osobních údajů během přenosu dat. SSL šifruje informace o objednávce, jako je vaše jméno, adresa a číslo kreditní karty. Naše centra zákaznických služeb a obchody jsou provozovány také prostřednictvím soukromé, zabezpečené sítě. Vezměte prosím na vědomí, že e-maily nejsou šifrovány, takže nejsou považovány za bezpečný způsob přenosu informací o kreditní kartě.

 • Zásady ochrany osobních údajů Pandora
Abychom mohli dosáhnout našeho cíle poskytovat produkty a služby nejvyšší kvality, používáme informace z našich interakcí s vámi a dalšími zákazníky a dalšími stranami. Vzhledem k tomu, že respektujeme vaše soukromí, zavedli jsme postupy, které zajistí, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečným, spolehlivým a zodpovědným způsobem. Tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejňujeme, abychom vysvětlili naše postupy shromažďování informací a vaše volby ohledně toho, jak jsou informace shromažďovány a používány.

S tím, jak pokračujeme ve vývoji webových stránek Pandora a využíváme technologický pokrok ke zlepšování služeb, které poskytujeme, se tyto zásady ochrany osobních údajů mohou změnit. Proto vám doporučujeme, abyste nadále odkazovali na tyto zásady, abyste porozuměli našim aktuálním zásadám ochrany osobních údajů.

 • Informace, které shromažďujeme
Obecně platí, že webové stránky Pandora můžete procházet bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Můžeme vás však požádat o poskytnutí osobních údajů v různých časech a místech na těchto webových stránkách. V některých případech, pokud se rozhodnete nám požadované informace neposkytnout, nebudete moci přístup ke všem částem těchto webových stránek nebo se účastnit všech jejich funkcí, cen a výběru produktů.

 • Můžeme shromažďovat následující informace:

 • Jméno
Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy
Demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy
Další informace týkající se průzkumů a/nebo nabídek zákazníků
Úplný seznam souborů cookie, které shromažďujeme, naleznete v sekci. Z vašich nákupů a jiných interakcí s námi získáváme informace týkající se konkrétních produktů nebo služeb, které zakoupíte nebo používáte. Když navštívíte tuto webovou stránku, náš webový server automaticky shromažďuje anonymní informace, jako jsou data protokolu a IP adresy, a může shromažďovat obecné informace týkající se vaší polohy. Automaticky shromážděné informace můžeme použít pro řadu účelů, jako je zlepšení designu našich stránek, sortimentu produktů, zákaznického servisu a speciální propagační akce.

 • Jak používáme shromažďované informace
Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Interní vedení záznamů.
Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
Můžeme pravidelně zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat pomocí e-mailové adresy, kterou jste poskytli.
Čas od času můžeme vaše údaje také použít k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem, faxem nebo poštou. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webových stránek vašim zájmům.
Bezpečnost
Jsme odhodláni zajistit, aby vaše informace byly bezpečné. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.

 • Ostatní, s nimiž sdílíme vaše informace.
Skupina Pandory: Všechny výše uvedené informace, které shromažďujeme, jak je popsáno výše, mohou být sdíleny mezi všemi subjekty společnosti Pandora, včetně obchodů Pandora New York, webových stránek a soukromých prodejů.

Poskytovatelé služeb: Můžeme také sdělit informace externím společnostem, které nám pomáhají přinášet vám produkty a služby, které nabízíme. Můžeme například spolupracovat s externí společností na: (a) správě databáze informací o zákaznících; (b) nám pomáhat při distribuci e-mailů; (c) nám pomáhat s přímým marketingem a shromažďováním údajů; d) poskytnout nám skladování a analýzu; d) zajišťuje prevenci podvodů; a (e) poskytovat další služby určené k tomu, aby nám pomohly maximalizovat náš obchodní potenciál. Požadujeme, aby tyto externí společnosti souhlasili s tím, že budou zachovávat důvěrnost všech informací, které s nimi sdílíme, a používat tyto informace pouze k plnění svých povinností vyplývajících z našich smluv s nimi.

Ostatní společnosti: Můžeme poskytnout informace pečlivě vybraným externím společnostem, pokud se domníváme, že jejich produkty nebo služby by vás mohly zajímat.

Obchodní přechody: V případě, že společnost Pandora nebo některá z jejích nemovitostí, přidružených společností nebo dceřiných společností projde obchodním přechodem, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej části jejích aktiv, můžeme převést nebo sdílet kopii vašich osobních údajů. Před změnou vlastnictví nebo kontrolou vašich osobních údajů budete informováni e-mailem nebo viditelným oznámením na našich webových stránkách, pokud budou vaše osobní údaje použity v rozporu s těmito zásadami. Nicméně nic v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nemá za cíl narušovat schopnost společnosti Pandora kdykoliv, za jakýmkoli účelem, bez jakéhokoliv omezení, převést celou nebo část svého podnikání a/nebo majetku na přidruženou nebo nezávislou třetí stranu.

Společnost Pandora si výslovně vyhrazuje právo převést nebo sdílet kopii osobně identifikovatelných údajů shromážděných z jejích webových stránek kupujícímu této části podnikání týkající se těchto informací.

Dodržování zákona: Můžeme poskytnout přístup k informacím, pokud to zákonně vyžaduje, spolupracovat s policejními vyšetřováními nebo jinými soudními řízeními, chránit před zneužitím nebo neoprávněným použitím našich webových stránek, omezit naši právní odpovědnost a chránit naše práva nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost návštěvníků těchto webových stránek nebo veřejnosti.

Pandora spolupracuje s reklamními společnostmi za účelem umístění naší reklamy na webových stránkách vydavatelů na internetu. Tyto reklamní společnosti shromažďují anonymní informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách. Tato technologie zahrnuje používání souborů cookie třetích stran, které jim umožňují vytvářet personalizovanou reklamu tak, aby se přímo vztahovala na nabídky, které by vás mohly zajímat. Můžete se rozhodnout odhlásit z této služby, kterou máme u našeho reklamního partnera třetí strany. Soubory cookie Pandora můžeme také používat k poskytování podobně vylepšeného online marketingu na základě vašich zájmů a preferencí. Můžete se také rozhodnout odhlásit z těchto rozšířených online marketingových reklam.

 • Vaše volby ohledně použití shromažďovaných informací
Máte několik možností, pokud jde o nakládání s vašimi neveřejnými osobně identifikovatelnými údaji.

"NO MAIL OFFERS" (pokud nechcete dostávat nabídky poštou);
"Žádné telefonní nabídky" (pokud nechcete dostávat nabídky telefonicky);
"Žádné nabídky telefonu ani pošty" (pokud nechcete dostávat ani jednu).
 

Vzhledem k tomu, že seznamy zákazníků jsou často připravovány dostatečně před nabídkou (někdy několik měsíců před podáním nabídky), můžete i nadále obdržet některé nabídky poté, co nám zašlete žádost o nepoužití vašich údajů pro určité marketingové účely. Oceňujeme vaši trpělivost a porozumění, že nám poskytnete čas na realizaci vašeho požadavku.

 • Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii
Podle částí kalifornského občanského zákoníku 1798.83-1798.84 jsou obyvatelé Kalifornie oprávněni požádat nás o oznámení popisující, jaké kategorie osobních údajů o zákaznících sdílíme se třetími stranami nebo firemními přidruženými společnostmi pro účely přímého marketingu těchto třetích stran nebo firemních přidružených společností. Toto oznámení bude identifikovat kategorie sdílených informací a bude obsahovat seznam třetích stran a přidružených společností, se kterými byly sdíleny, spolu s jejich jmény a adresami. Pokud jste rezidentem Kalifornie a chcete kopii tohoto oznámení, odešlete prosím písemnou žádost na následující adresu: Pandora Customer Care, 8 prospect street, Freeport New York, 11520 USA. Povolte prosím 30 dnů pro odpověď.

 • Soubory cookie, webové signály a jak je používáme
Cookie je malý soubor, který žádá o souhlas s umístěním na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor je přidán a soubor cookie pomáhá analyzovat webovou návštěvu nebo vás informuje, když navštívíte konkrétní stránku. Cookies umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit své operace vašim potřebám, líbí se i nelíbí shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

K identifikaci, které stránky jsou používány, používáme cookies protokolu provozu. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je mohli přizpůsobit potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Soubory cookie nám v žádném případě nedávají přístup k vašemu počítači ani k jakýmkoli informacím o vás, kromě údajů, které se rozhodnete sdílet s námi. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítly, pokud chcete. To může zabránit plnému využití webových stránek.

"Webový maják" nebo "pixelový tag" nebo "clear gif" je obvykle jednopixelový obrázek, který se používá k předávání informací z vašeho počítače nebo mobilního zařízení na webové stránky.

Používáme cookies a webové signály, abychom sledovali, co máte ve svém nákupním košíku a abychom si vás pamatovali, když se vrátíte na webové stránky, stejně jako abychom identifikovali stránky, na které jste klikli během návštěvy našich stránek a název webové stránky, které jste navštívili bezprostředně před kliknutím na webové stránky Pandory. Tyto informace používáme ke zlepšení designu našich stránek, sortimentu produktů, zákaznického servisu a speciálních propagačních akcí. Soubory cookie a webové signály ve svém počítači můžete samozřejmě zakázat tak, že to označíte v nabídce předvoleb nebo voleb ve vašem prohlížeči. Je však možné, že některé části našich webových stránek nebudou fungovat správně, pokud zakážete cookies. Můžeme také používat webové majáky a další technologie, abychom mohli sledovat, zda k vám naše komunikace dochází, měřit jejich efektivitu nebo shromažďovat určité neosobní údaje o vašem počítači, zařízení nebo prohlížeči, abychom mohli lépe navrhnout budoucí komunikaci s vámi.

Můžeme uzavřít smlouvu se třetími stranami, které mohou používat soubory cookie a webové signály a shromažďovat informace naším jménem nebo poskytovat služby, jako je zpracování kreditních karet, přeprava, propagační služby nebo správa dat. Říkáme jim naši partneři pro péči o zákazníky. Tyto třetí strany jsou na základě naší smlouvy s nimi zakázány sdílet tyto informace s kýmkoliv jiným než s námi nebo našimi dalšími partnery péče o zákazníky.